Rzeczywistość VUCA ustąpiła miejsca BANI, wywracając tym samym dotychczasowe modele pracy w działach HR. Stale zmieniające się potrzeby pracowników, a co za tym idzie – konieczność natychmiastowej reakcji oraz dostosowywania benefitów pracowniczych  do obecnych realiów sprawiły, że firmy musiały sięgnąć po nowe rozwiązania.

Według danych zawartych w najnowszym raporcie Worksmile Wyprzedzić trendy. Trendbook HR Managera na rok 2023, wśród najbardziej popularnych trendów znalazły się min. transformacja cyfrowa, elastyczność i dopasowanie, DEI, a także proaktywna postawa HR.

Jeśli chodzi o potrzeby pracowników, z raportu wynika, że najważniejszymi obszarami życia, które powinny zostać zabezpieczone wciąż jest opieka zdrowotna, wsparcie psychologiczne, ubezpieczenia na życie oraz dostęp do refundacji zakupów. Co więcej, aktywni zawodowo Polacy są również aktywni sportowo i chętnie dzielą się swoimi osiągnięciami na forum formy. Są również otwarci na działania integracyjne jak np. wyzwania.

Kluczowe dane z raportu:

 • Aplikacja Worksmile zanotowała trzykrotny wzrost liczby użytkowników, niż w analogicznym okresie 2021 roku
 • Allegro, Biedronka, Empik, Pyszne.pl i Decathlon najpopularniejszymi miejscami, w których pracownicy realizują środki otrzymane od pracodawców w ramach kafeterii
 • W pierwszym półroczu użytkownicy platformy najchętniej inwestowali środki w usługi ubezpieczeniowe, zdrowotne i karty sportowe
 • Przez sześć miesięcy użytkownicy oznaczyli ponad 400 milionów aktywności, obejmujących ponad 100 form spędzania wolnego czasu
 • Odbyto ponad 1 800 tys. spacerów, 615 tys. wycieczek rowerowych oraz 400 tys. treningów biegowych, a także 33 tys. sesji medytacyjnych i 42 tys. zajęć z jogi
 • W aplikacji zorganizowano ponad 830 wyzwań, z którego największe zgromadziło 1000 uczestników
 • W aplikacji pozostawiono ponad 2 mln lajków.

Rewolucja na rynku pracy trwa w najlepsze. Pandemiczne prognozy, jakoby pracownicy mieli jeszcze bardziej związać się z miejscem pracy, musiały ustąpić miejsca nowej rzeczywistości w której coraz częściej pracodawcy stykają się ze zjawiskiem masowych odejść z pracy.  Rynek ponownie stał się otwarty na pracowników, a co za tym idzie – wzrosły wymagania w stosunku do zatrudniających. W najnowszym raporcie Worksmile Wyprzedzić trendy. Trendbook HR Managera na rok 2023 poddano analizie i interpretacji zmianę zachowań użytkowników platformy pod kątem ewolucji potrzeb i podejścia do wsparcia ze strony pracodawców. Przyjrzano się zmianom i trendom HR.  W końcu zaproszono do współpracy znanych i cenionych ekspertów, którzy przygotowali autorskie komentarze dotyczące trendów opisanych w raporcie, bazując na własnych doświadczeniach i wiedzy. 

Raport Wyprzedzić trendy. Trendbook HR Managera na rok 2023 został podzielony na trzy części: trendbook HR, raport potrzeb pracowników oparty na aktywności użytkowników Worksmile, przydatnych case study, oraz wynikach sondy, przeprowadzonej wśród klientów firmy.

Nowe trendy w rękach HR

HR znalazł się w trudnym położeniu. Pandemia wymusiła natychmiastowe opracowanie i wdrożenie nowych form zarządzania kapitałem ludzkim. I choć pierwsze próby, z różnym skutkiem od ponad dwóch lat funkcjonują już w otoczeniu zawodowym Polaków, karawana jedzie dalej – a wraz z nią pojawiają się nowe przeszkody i wyzwania. Jak zauważył Tomasz Chaciński – CEO Worksmile:

 • Wkroczyliśmy w realia, w których – z jednej strony szalejąca inflacja zasadniczo wpływa na poziom życia człowieka, z drugiej strony w centrum życia zawodowego ponownie znajduje się pracownik. To również czas styku dwóch grup – silversów i pokolenia Z, których odmienne poglądy i ideały muszą zostać pogodzone przez sprawnie działający HR. Do owej mieszanki wybuchowej dochodzą jeszcze nowe zjawiska, takie jak: zastępująca VUCA rzeczywistość BANI, Quiet quitting, great resignation czy great reshuffle. Patrząc na te zjawiska jednocześnie wyraźnie widać, że odpowiedzialność za opanowaniem tego chaosu spoczywa na barkach działów human resource. Dlatego w najnowszych badań Worksmile skupiliśmy się na zagrożeniach, nowych trendach i potrzebach pracowników – zdefiniowanych na podstawie zachowań użytkowników naszej platformy i aplikacji, tworząc na kanwie wyników przydatne vademecum dla pracowników HR.

Nowa rzeczywistość nie odbiła się tylko na organizacji pracy działów HR. Także pracownicy, w obliczu szybkości zmian doświadczyli na własnej skórze chaosu i niepokoju, przez co zrodziła się potrzeba odnalezienia siebie w nowej rzeczywistości. Tak na kanwie post pandemicznych perturbacji doszło do wyparcia dotychczasowego akronimu VUCA przez nowy – BANI. Obecnie ludzie mierzą się z wyzwaniami świata kruchego, niespokojnego, nieliniowego i niezrozumiałego. I choć dla obszaru zawodowego mogłoby to znaczyć – jak w przypadku pierwszych prognoz – jeszcze mocniejsze związanie się z pracodawcą, kierunek zmian okazał się zupełnie inny. Jak podkreślił Tomasz Chaciński:

 • Pandemia nauczyła pracowników jednego – każda zmiana niesie za sobą nowy start.  Osoby aktywne zawodowo przestały bać się rotacji i większą uwagę skupiły na działaniach mających doprowadzić do podjęcia zatrudniania w miejscach odpowiadających ich potrzebom, zamiast biernie dopasowywać się do ram proponowanych przez pracodawców.

Akronim BANI został więc uzupełniony nowymi zjawiskami. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują trzy kluczowe: quiet quitting – ciche odchodzenie, wyzbycie się odpowiedzialności za pracę, great resignation – wielka rezygnacja czyli masowe odejścia z pracy oraz great reshuffle – odejście z pracy przed wejściem w nowy proces rekrutacji lub tzw. wakacje zawodowe. By zabezpieczyć firmę przed negatywnymi skutkami tych ruchów, Worksmile proponuje sześć kluczowych trendów, które powinny być wdrażane przez działy HR.

Dopasowanie i elastyczność  – HR musi tak budować politykę wewnątrz firmową, by była ona w pełni dopasowana do różnych, zmieniających się potrzeb pracowników. To nie tylko możliwość swobodnego rozwoju, ale także sprawność organizacji w zarządzaniu zmianą. Pracownicy wymagają od pracodawców polityki aktywizacji i dopasowania narzędzi do natychmiastowej reakcji. Oznacza to nie tylko otwarcie na większą inkluzywność, ale dostarczanie rozwiązań w pełni jej odpowiadającej np. w formie bogatej kafeterii benefitowej, komunikacji pozbawionej barier i przeniesionej do sieci czy elastyczności w budowaniu codzienności firmowej, poprzez chociażby hybrydowy model pracy.

Transformacja cyfrowa i wykorzystanie nowych technologii –  wdrożenie rozwiązań technologicznych, upraszczających podstawowe obowiązki HR stało się kluczowym trendem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim. Szkolenia, procesy onboardingowe czy poddanie cyfrowej transformacji wszelkiej dokumentacji znajdującej się w obiegu firmy są nie tylko potrzebne, co wręcz wymagane przez pracowników. AI upraszcza codzienne obowiązki, kompresuje czas i daje przestrzeń do rozwoju osobistego.

Mateusz Błaszczyk i Krystian Krzywda, którzy wraz z Tomaszem Chacińskim założyli Worksmile podkreślili, że:

 • Polska ma ogromny potencjał w transformacji cyfrowej. Jesteśmy zdecydowanie do przodu, jeśli chodzi o bankowość internetową oraz płatności elektroniczne i mobilne. BLIK jest ewenementem na skalę europejską. W ten sposób mieliśmy zdecydowanie krótszą drogę do nowoczesnych rozwiązań, które dzisiaj są dla nas normą.

Proaktywna postawa HR i budowanie strategicznej pozycji – to karta przetargowa w zdobyciu pionierskiej pozycji na rynku pracy. Świadoma komunikacja i szybkość reakcji na zmiany powinny stać się kluczowym celem każdego działu HR. Zwłaszcza, że humane resources winduje swoją pozycję w organizacjach i coraz częściej jego przedstawiciele staje się częścią zarządów, otrzymując tym samym decyzyjność.

Meaningful work i responsible reward – to nic innego jak budowanie poczucia wartości z wykonywanej pracy, a co za tym idzie przeciwdziałanie wypaleniu i zjawisku quiet quitting. Zadaniem HR jest motywowanie przez budowanie świadomości spełnienia wśród pracowników i udowodnienie im, że ich trud ma głębszy sens.

DEI – inkluzywność, równość i włączenie – spójność oparta na silnej strategii firmy. To również świadome zarządzanie różnorodnością, pogodzenie różnic wynikających z wieku pracowników i ich podejścia do spraw zawodowych. To umiejętność poukładania pracy w organizacji, przy jednoczesnym poszanowaniu zróżnicowania.

People skills – umiejętne podejście do potrzeb wynikających z indywidualności pracowników. Wsłuchanie w się w głos zespołu, analiza sytuacji i wsparcie. To nic innego jak troska o człowieczeństwo, w świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję.

Worksmile w liczbach – czyli najpopularniejsze rozwiązania wśród pracowników

Pierwszym wnioskiem wysuwającym się z analizy przeprowadzonej przez Worksmile jest wzrost liczby użytkowników aplikacji. Tylko w przypadku platformy i jej mobilnej odsłony liczba użytkowników w pierwszym półroczu wzrosła trzykrotnie, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Tomasz Chaciński podkreślił, że:

 • Tworząc nasz ubiegłoroczny raport Kultura organizacji, społeczność, aktywność, wellbeing budowaliśmy na aktywności 158 tys. użytkowników. W tym roku nasza grupa badawcza stanowiła już 495 tys. aktywnych pracowników. Jest to dla nas istotny wzrost z perspektywy biznesowej, ale również opiniotwórczej, gdyż daje nam możliwość szerszego oglądu realnych potrzeb aktywnych zawodowo Polaków.

Katalog zakupów

Wzrost aktywnych użytkowników to również wzrost logowań do aplikacji, których w ciągu ostatnich 6 miesięcy odbyło się ponad 5,5 miliona. Użytkowanie platformy pokazuje również popularność reakcji, wyniesionych z możliwości, jakie dają platformy społecznościowe. Użytkownicy Worksmile wyrazili swoje uznanie co do publikowanych treści w formie oddania 2 milionów 200 tysięcy “lajków”, ponad 100 tys. komentarz. Opublikowali również 2 tysiące zdjęć i tyle samo gifów.

Pandemia przyzwyczaiła również do przeniesienia zakupów do strefy online. W pierwszym półroczu użytkownicy platformy Worksmile najczęściej przeznaczali swoje fundusze na produkty znajdujące się w ofercie Allegro (36 701 transakcji), Biedronki (17 795 transakcji), Pyszne.pl (13 639 transakcji)  Empik (11 346 transakcji) i Decathlon (9 104 transakcji). W przypadku pierwszej platformy średnia wartość zakupów osiągała poziom 100 zł (ilość zamawianych kuponów tej wartości stanowiło 31% wygenerowanych voucherów), dwie kolejne witryny generowały średni ruch zakupowy na wysokości 50 zł. Co piąty zamawiany kupon umożliwiał dokonanie zakupów w wysokości 200 zł, a 6% wygenerowanych voucherów opiewał na kwotę 500 zł. Wśród pozostałych portali, na których najczęściej dokonywano zakupów znalazły się również sklepy z produktami dziecięcymi, popularne sieci kin, portale z odzieżą oraz sklepy z wyposażeniem domu i sprzętem RTV i AGD.

Sport i zdrowie w cenie

Potrzeba obcowania z drugim człowiekiem oraz konieczność zabezpieczenia sfery zdrowotnej wciąż stanowią najważniejszą potrzebę pracowników. Spośród bogatej kafeterii benefitów dostępnych w Worksmile, użytkownicy aplikacji najchętniej korzystali z dostępu do karty sportowej.. Zamówienia tej treści osiągnęły liczbę ponad 370 tys. Oznacza to, że mimo dużej popularności treningów online, wciąż bardziej atrakcyjną formą dbania o sferę fizyczną jest trening tradycyjny w przystosowanej do tego przestrzeni.

W czołówce najpopularniejszych benefitów zdaniem Worksmile znalazły się również ubezpieczenia społeczne, po które w pierwszym półroczu sięgnęło 280 tys. subskrybentów. Nie dziwi również fakt, że dużą popularnością cieszyły się również pakiety prywatnej opieki medycznej. Biorąc pod uwagę firmy dostępne w katalogu ofert Worksmile, pakiety zamówione u trzech kluczowych dostawców prywatnych usług medycznych w Polsce osiągnęły aż 565 tys. zamówień. Jak podkreślił Tomasz Chaciński:

 • Obserwujemy zmiany potrzeb naszych klientów, którzy coraz większa uwagę przykładają do zabezpieczenia stanu swojego zdrowia i życia. Zwłaszcza w czasie pandemii, gdy dostęp do lekarzy była utrudniona, nasi klienci na masową skalę korzystali z prywatnej opieki medycznej dla siebie i swoich najbliższych. Podobnie wyglądała kwestia ubezpieczeń, które w czasie COVID był częstym produktem, na który użytkownicy platformy przeznaczali zgromadzone środki. Obecnie zauważyliśmy, że ten trend zabezpieczenia najważniejszych aspektów życia wciąż jest popularny i chętnie wykorzystywany.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Polacy nadrabiają zaległości pandemiczne w aktywności sportowej – takie wnioski można wyciągnąć z wyników analizy przeprowadzonej przez Worksmile. W pierwszej połowie roku użytkownicy aplikacji zanotowali łącznie niemal 4 miliony aktywności, obejmujących ponad 100 różnych form odpoczynku i spędzania wolnego czasu. Wśród nich znalazły się m.in. takie dyscypliny jak: nordic walking, pilates, tenis, wioślarstwo, fitness, koszyków, jazda konna, windsurfing, a nawet hokej czy gra w bule. Są to dane budujące, ponieważ potwierdzają, że podejmujemy różnorodne formy aktywności fizycznej i chętnie dzielimy się wynikami. Oczywiście w czołówce uplasowały się klasyczne aktywności takie jak spacery, których zarejestrowano ponad 1 milion 800 tys., jazda na rowerze – 650 tys. oraz treningi biegowe, których odbyto ponad 400 tys. Ruch staje się również ważnym elementem życia rodzinnego, ponieważ z danych Worksmile wynika, że użytkownicy zanotowali również 86 tys. spacerów ze zwierzętami oraz 36 tys. spacerów z dzieckiem.

Medytacja wsparciem codzienności

Wellbeing to nie tylko aktywność fizyczna, to także rozwijanie wewnętrznej równowagi. Trend medytacji zyskał rzesze fanów w czasie lockdownu, jednak wciąż jest praktywowany. Przez pierwsze sześć miesięcy w aplikacji Worksmile zanotowanych zostało 33 tys. sesji  medytacyjnych. Wynik uplasował tę aktywność w top 15 najchętniej wybieranych przez pracowników aktywności. Użytkownicy poszukiwali równowagi również w jodze, której treningi zostały oznaczone aż 43 tys. razy. Wśród popularnych form relaksu znalazła się również lektura książki, po którą sięgnięto ponad 66 tys., a także gotowane, którym to zajęciem podzielono się aż 60 tys. razy. Użytkownicy aplikacji mają również możliwość skorzystania z opieki specjalistów w zakresie psychologii i psychoterapii.

Potrzeba zdrowej rywalizacji

Aplikacja Worksmile umożliwia użytkownikom organizację wyzwań firmowych, promujących grywalizację. Jest to jedno z funkcjonalności platformy, które cieszy się dużym zainteresowaniem firm oraz spotyka z ciepłym przyjęciem ze strony pracowników. W pierwszej połowie 2022 roku akcji grywalizacyjnych organizowanych przez platformę Worksmile odbyło się aż 830, w których udział wzięło niemal 26 tys. użytkowników. Najwięcej wydarzeń firmowych zanotowano w kwietniu (176 wyzwań), najmniej zaś w lutym (101 wyzwań). W największym pod względem uczestników wyzwaniem firmowym wzięło udział ponad 1000 pracowników. Oznacza to, że taka forma aktywizacji zespołu jest popularna i chętnie przyjmowana przez pracowników firm. Umożliwia ona oderwanie się od zawodowych obowiązków oraz zdrową rywalizację.

Raport Worksmile Wyprzedzić trendy. Trendbook HR Managera na rok 2023 to przede wszystkim niezbędnik pracowników działów HR, w którym opisano najważniejsze narzędzia nowoczesnego HR oraz poparto potrzebę ich wykorzystania wywiadami, przeprowadzonymi ze znanymi i cenionymi praktykami. To także podsumowanie kierunku zmian potrzeb pracowników oraz  przedstawienie i interpretacja danych  dostępnych w  platformie Worksmile.

 Raport Wyprzedzić trendy. HR w rzeczywistości BANI. Trendbook HR Managera na 2023 rok można bezpłatnie pobrać klikając w link: https://worksmile.com/wyprzedzic-trendy-trendbook-hr-managera-na-rok-2023/

Czytaj więcej

Od czasów, kiedy życie poczęło się wielce różniczkować, czytanie książek nie wystarcza. Książki podają czystą wiedzę z najrozmaitszych dziedzin, wiedzę nieraz kryształowo czystą, ale oderwaną od życia. Książki karmią również poezją, w niej opisy czynów bohaterskich uszlachetniają serca, ale mało informują o szarej rzeczywistości życia. Do działania potrzebna jest znajomość chwili bieżącej, orientacja, pulsy życia w miejscowych warunkach. Na każdym stanowisku można przyłożyć i swoją cegiełkę, można wpływać na całość, byle znać swe obowiązki względem społeczeństwa i chcieć im służyć. Tym pośrednikiem między wiedzą a życiem, między ideałem a rzeczywistością, jest publicystyka. Jest ona historją teraźniejszości, oświetlającą zagadnienia, które czekają dopiero na rozwiązanie. Jest ogniwem, która łączy prawdę wiedzy z zagadnieniami chwili bieżącej. Jest literaturą, która tyczy się potrzeb życia w danym czasie i danym miejscu. Ona komunikuje ostatnie wyniki z różnych dziedzin wiedzy czystej w zastosowaniu do bieżących potrzeb ludzkich. Ona czyni człowieka wrażliwym na niedolę swego społeczeństwa i zapala do żywota czynnego na jego korzyść. Ona, komunikując, co się dzieje na świecie całym, chroni nas od zaściankowości. Ona, zaznajamiając nas z biegiem myśli wszechświatowej, wywołuje w umysłach naszych szereg zagadnień. Ona uwalnia nas od potrzeby czytania wszystkich książek, których corocznie ukazuje się na świecie po kilkaset tysięcy, a których przeczytać na rok gruntownie nie można po nad kilkanaście. To są strony dodatnie prasy periodycznej.

Ale ma publicystyka i niejedną stronę ujemną. Wiadomości, dostarczane przez wiele dzienników, są dorywcze i powierzchowne: ani rozszerzają, ani pogłębiają wiedzy. Wiele nowinek, opisywanych drobiazgowo, niema żadnego ogólniejszego znaczenia, nie służy żadnemu rozumnemu celowi. Wiele sensacyjnych zajść i wypadków, zostawiających jedynie czczość w głowie i pustkę w sercu. W pogoni za kalejdoskopowym potokiem plotek wiele balastu, który ze szkodą obciąża umysł Dużo zabawy i płytkiego śmiechu, co w rezultacie szerzy bezmyślność, przytępia zmysł artystyczny. Nie jeden organ redagowany jest tendencyjnie, będąc na służbie tej lub innej partji. Nieraz nowość pomieszana z postępem bez oświetlenia krytycznego jądra rzeczy. I jedno pismo stara się prześcignąć drugie w pomysłach, licząc na gorsze instynkty. I wielu staje się igraszką okoliczności, bo są prowadzeni na pasku danego dziennika. Bo wielu ślepo hołduje zasadzie: nie różnić się od innych — i bezkrytycznie prenumeruje to, co ich znajomi i krewni. I tworzy się specjalny typ nałogowych czytelników pism periodycznych, co nie uznają jednocześnie lektury książek. Jest to pewnego rodzaju osłona dla duchowego lenistwa. Traci na tym wykształcenie gruntowne i myśl samodzielna. To też wielu uczonych powstaje na dziennikarstwo — śród nich ostro wystąpił w ostatnich czasach przeciw prasie perjodycznej F. Brunetiere, członek Akademji paryskiej.

Trzeba przede wszystkiem rozróżniać wartość miesięczników i tygodników, a pism codziennych. Pierwsze, a w części drugie, są streszczeniem i kwintensencją tego, co zawierają pisma codzienne. Lektura ich nie da wprawdzie technicznego posiadania poszczególnych gałęzi umiejętności, ale da ogólną znajomość podstaw. Te, które nie służą sprawom specjalnym, dają możność w dłuższym okresie czasu przebieg w ogólnych zarysach cały cykl wiedzy. Natomiast prasa codzienna służyć może głównie gromadzeniu materjałów do tych kwintensencji. I tu należy rozróżniać prasę prowincjonalną, a prasę stołeczną. Pierwsza zlicza miejscowe siły społeczne, wydobywa je i zbiera, zapala ogniska miejscowej twórczości. Bada i stara się kierować życiem prowincji, które wszędzie posiada swoje odrębne właściwości. Druga winna być przewodnikiem i siewcą dążeń kulturalnych wszerz i wzdłuż całego kraju. Winna być rzeką wód czystych, do której zbiegałyby się wszystkie strumyki, osadziwszy po drodze naleciałości niepotrzebne.

Trzeba umieć czytać dzienniki, jak i książki. Trzeba sobie wprzód zadać trud poznania każdego pisma. Trzeba się zapoznać, co w każdym z nich godnego jest czytania, nie usypiając swojego krytycyzmu łudzącemi nagłówkami pism i różnych rubryk, które często zapowiadają co innego, niż się drukuje. Trzeba czytać krytycznie, w żadnej sprawie nie spuszczając z oczu argumentów ani pro, ani contra. Trzeba czytać pisma, służące różnym poglądom, aby mieć oświetlenie z obu stron, aby módz wyrobić sobie własny sąd — samodzielny a objektywny. Trzeba koncentrować lekturę nie na tanich czasopismach codziennych o brukowych wiadomościach, lecz na poważnych wydawnictwach perjodycznych, które opierają działalność publicystyczną na znajomości dziejów i praw niemi rządzących. Należy ciążyć ku tym wydawnictwom perjodycznym, które chcą stać wyżej ponad prywatę i partykularyzmy — których celem jest nie interes materialny jednostek, lecz służba publiczna.

Dzięki czytaniu czasopism możliwe jest poszerzenie posiadanej przez siebie wiedzy. W obecnych czasach gazety i czasopisma mają bardzo zróżnicowaną tematykę, dlatego z całą pewnością każdy człowiek znajdzie coś, co będzie mu w pełni odpowiadało.

Dzięki czytaniu czasopism istnieje możliwość odwoływania się do wcześniej przeczytanych tekstów, co ma bardzo duże znaczenie dla wielu osób. Źródła wiedzy są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim człowiek może się rozwijać oraz poznawać nowe dla siebie rzeczy. Odwoływanie się do przeczytanych tekstów ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci oraz młodzieży. Te grupy dopiero poznają świat i zasady, które w nim panują. Dlatego odwoływanie się do przeczytanych tekstów kultury jest bardzo istotne. Gazetki dla dzieci i czasopisma dla młodzieży sprawdzą się w tym przypadku najlepiej, dlatego warto umożliwić dzieciom oraz młodzieży zapoznawanie się z nimi oraz czytanie.

Zarówno gazetki dla dzieci, jak i czasopisma dla młodzieży mogą w odpowiedni sposób zainspirować młodego człowieka do działania. Jest to bardzo istotny aspekt czytania czasopism, dlatego powinno się na niego zwrócić szczególną uwagę. Czytanie w skuteczny sposób angażuje mózg do pracy i skłania do myślenia nad przeczytaną treścią. Dlatego warto zapoznawać się z literaturą z różnych źródeł, a także czasopismami, które mają dość szeroką tematykę. Dzięki dokonaniu wyboru odpowiednich dla siebie pozycji człowiek z całą pewnością będzie bardziej zachęcony do działania.

Gazety i czasopisma bez wątpienia umożliwiają zdobycie nowej wiedzy orz pogłębienie wiedzy, którą się już posiada. Dodatkowo dzięki nim można również bardzo zyskać na profesjonalizmie, co w przypadku niektórych osób ma dość duże znaczenie. Szczególnie interesujące jest czytanie czasopism, w których znajdują się artykuły autorytetów z danej branży.

Czytanie daje wiele korzyści. Relaksuje, poszerza wiedzę, daje poczucie dobrze wykorzystanego i mile spędzonego czasu.

Czytanie poprawia pamięć. Gdy mózg stara się wszystko zapamiętać, wówczas pamięć staje się lepsza. Przy każdej kolejnej publikacji, tworzą się nowe ścieżki, wzmacniające już te istniejące. Podczas czytania jest więcej czasu na myślenie, analizowanie, refleksję. Można wrócić do konkretnego fragmentu i przeczytać go kilka razy, by zwiększyć aktywność pamięci.

Pobudzamy do działania naszą wyobraźnię. Tworzymy w głowie pewne obrazy, łącząc je z tymi, które już posiadamy w pamięci. Tak jak sportowcy ćwiczą swoje mięśnie na np. podnosząc ciężary, czy kulturyści napinając je, a tym samym rozwijając, tak w naszej głowie wzmacniają się „mięśnie pamięci” podczas czytania.

Czytanie uwalania od stresu i uspokaja. Czytanie bardziej łagodzi stres, niż słuchanie muzyki czy spacer. Ma pozytywny wpływa na nasze ciało, które odpoczywa i regeneruje się. Podczas czytania zostajemy przeniesieni do innego świata, pozbawionego kłopotów i problemów dnia codziennego. Zmienia się wówczas nasze samopoczucie.

Czytanie kształtuje charakter. Niezależnie czy będzie to literatura obyczajowa, psychologia, kryminał, czy tematyka społeczna, z każdej pozycji jesteśmy wstanie wysunąć swoje wnioski lub dowiedzieć się całkowicie nowych rzeczy. Czytanie uczy jak zachować się w danej sytuacji, poszerza horyzonty, otwiera nas na nowe doświadczenia, po porostu nas kształtuje.

Książki pogłębiają wiedzę. Ludzie, którzy czytają regularnie i w dużych ilościach, wydają się być mądrzejsi od tych, którzy tego nie praktykują. Są bardziej świadomi swojego otoczenia, tego kim są i w jaki sposób działają poprzez bogactwo nauki, wydobyte z książek. Każda publikacja to skarbnica wiedzy. Ilekroć będziemy czytać te samą pozycję, to za każdym razem wydobędziemy z niej nowe informacje, zwrócimy uwagę na coś innego, albo na konkretną sprawę spojrzymy z innej perspektywy.

Im częstszy mamy kontakt z różnorodną literaturą tym większa ilość słów zostaje przez nas przyswojona. Poprawia się tym samym nasze wysławianie się i dowodzenie językiem. W naszej głowie pozostają nowe słowa, idiomy, wyrażenia i style pisania, charakterystyczne dla danego utworu. Pokaźny zasób słownictwa ułatwia funkcjonowanie zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym. Nowe wyrazy, które przyswoiliśmy wspierają nasze procesy myślowe, a to z kolei przekłada się wyrażanie naszych uczuć i myśli. Osobom oczytanym łatwiej się komunikować ze względu na zróżnicowany zakres słów.

Czytanie opóźnia demencję i spowalnia rozwój choroby Alzheimera. Czytanie zmniejsza poziom depresji, a dobry poradnik pozwala nawet wyjść z niej całkowicie. Takie publikacje zawierają wiele cennych wskazówek, dotyczących diet, ćwiczeń i zdrowego stylu życia. Zastosowanie się do nich prowadzi do ulepszenia zdrowia fizycznego i psychicznego.

Codzienny trening mózgu w postaci czytania może zahamować rozwój zaburzeń funkcji poznawczych w podeszłym wieku. Czytanie to jeden z najlepszych sposobów wyciszenia się przed spaniem.

Czytanie fikcji literackiej ma znakomity wpływ na zdolność do empatii i znoszenia niepewnych sytuacji. To wszystko sprawia, że bardziej rozumiemy ludzkie emocje i staramy się nie popełniać tych samych błędów. Zdobywamy nową wiedzę na temat możliwości i sposobów zachowań w różnych sytuacjach, z którymi dotąd nie mieliśmy do czynienia.

Czytanie poprawia umiejętności komunikacyjne. Pomaga w łatwy sposób przekazać to, co chcemy powiedzieć. Dobra komunikacja, polepsza relacje z innymi.

Wystarczy 20 minut dziennie na czytanie, by przekonać się, że jesteśmy bardziej skoncentrowani na innych czynnościach. Czytanie w znacznym stopniu poprawia pamięć, inteligencję i koncentrację. Czytanie pozwala mózgowi odbyć rodzaj treningu, stymulując mózg do pracy. Im bardziej jest on aktywny, tym dla niego lepiej. Poszerzamy swoją wiedzę na wiele tematów i wzbogacamy własne słownictwo.